Hizmet ve Satış Sözleşmesi

GRAFİK TASARIM HİZMETİ SÖZLEŞMESİ
 

Bu Grafik Tasarım Hizmeti Sözleşmesi ("Sözleşme"), aşağıda belirtilen taraflar arasında yapılmıştır:
 

TARAF 1

Adı Soyadı: Enis Yavuz

Telefon: +90 507 872 17 52

E-posta: info@enisyavuz.com.tr
 

TARAF 2
Müşteri Adı Soyadı: 

Müşteri Telefonu: 

Müşteri E-posta: 
 

Taraflar, aşağıda belirtilen şartlar altında anlaşmışlardır:
 

1. KONU
1.1. Grafik tasarım hizmetleri, Taraf 2 tarafından Taraf 1'e sipariş edilmiştir. Bu hizmetler, Taraflar arasında belirli bir projeye veya işe atıfta bulunulmadığı sürece genel olarak tanımlanmıştır.
 

2. SÜRE
2.1. Taraflar, bu sözleşmenin başlangıç tarihini ve tamamlanması gereken işin teslim tarihini yazılı olarak belirleyecektir.
 

3. ÜCRET VE ÖDEME
3.1. Taraf 2, Grafik Tasarım Hizmetleri için Taraf 1'e belirli bir ücret ödeyecektir. Ücret ve ödeme koşulları internet sitesinde yer alan satın alma sayfasında belirtilmiştir.

4. TESLİMAT VE DEĞİŞİKLİKLER
4.1. Taraf 1, Grafik Tasarım Hizmetlerini Taraf 2'ye belirtilen teslim tarihinde tamamlamak için çaba gösterecektir.
4.2. Taraf 2, teslim edilen tasarımlarla ilgili 1 defaya mahsus ücretsiz şekilde revizyon talep edebilir. Ancak, bir revizyon hakkından sonraki her bir revizyon talebi ek bir ücret talebini beraberinde getirebilir.
4.3. Teslimat süresi ve değişikliklerle ilgili ayrıntılar, Taraflar arasında yazılı olarak belirlenecektir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
5.1. Taraf 1, Taraf 2'nin tüm fikri mülkiyet haklarının, Grafik Tasarım Hizmetleri kapsamında oluşturulan tasarımların yasal sahibi olduğunu kabul eder.
5.2. Taraf 2, Grafik Tasarım Hizmetleri sonucunda oluşturulan tasarımları, yalnızca belirlenen amaçlar doğrultusunda kullanma hakkına sahiptir. Taraf 2, bu tasarımları izinsiz olarak değiştirme, çoğaltma veya üçüncü taraflara satma hakkına sahip değildir.

6. GİZLİLİK
6.1. Taraflar, bu sözleşmenin hükümlerine tabi olarak elde ettikleri diğer tarafın ticari, teknik veya operasyonel bilgilerini gizli tutacaklarını kabul ederler.
6.2. Taraflar, herhangi bir zamanda bu bilgileri ifşa etmemeyi, kullanmamayı ve üçüncü taraflara açıklamamayı taahhüt ederler.

7. İPTAL VE İADE
7.1. Taraflardan herhangi biri, aşağıdaki durumlardan herhangi biri gerçekleştiğinde bu sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir:
a) Taraflardan biri, karşı tarafın sözleşme şartlarına uymaması durumunda;
b) Taraflardan biri, iflas, likidasyon veya iflas başvurusu durumunda;
c) Taraflardan biri, hukuki zorunluluk nedeniyle sözleşmeyi sona erdirmesi gerektiğini belirlediğinde.

 

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
8.1. Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için öncelikle müzakereler ve arabuluculuk yöntemleri kullanılacaktır.
8.2. Müzakereler sonucunda uyuşmazlık çözümlenemezse, taraflar anlaşmazlığı yetkili mahkemeye taşıma hakkına sahiptir.

Bu Grafik Tasarım Hizmeti Sözleşmesi, Taraflar arasında yürürlüğe girmiştir ve tarafların tam ve etkili anlaşmasını temsil etmektedir. Satın al düğmesine tıklaayrak hizmet satın alan herkes, bu sözleşmenin tüm şartlarını ve koşullarını anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.